De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het beheer van de rijkscollectie. Deze bestaat uit een grote diversiteit aan museale cultuurgoederen, zoals schilderijen, boeken en gebruiksvoorwerpen. Ook houdt de Erfgoedinspectie toezicht op cultuurgoederen in privaat bezit, die door een wettelijke bescherming behouden moeten blijven voor het cultureel erfgoed van Nederland.