Wet- en regelgeving

Er is uitgebreide wet- en regelgeving op het gebied van de documentaire informatievoorziening en het archiefbeheer van de centrale overheid. U vindt hier een beschrijving van deze wet- en regelgeving.

Sommige teksten zijn ontleend aan de officiële publicaties in het Staatsblad en de Staatscourant. Dit is met de grootste zorgvuldigheid gedaan. Toch sluit de Erfgoedinspectie iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is van een eventuele onjuistheid of onvolledigheid in teksten die op deze site weergegeven worden.