Publicaties - Archieven

295 publicaties van Archieven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

E-mail archivering vertrokken bewindslieden

De Erfgoedinspectie heeft bij de departementen een schriftelijke inventarisatie gehouden om na te gaan welke maatregelen de...

Rapport | 16-04-2018

Toezichtkader Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

Toetsingskader Informatie van de centrale overheid

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichtstaak gebruik  van  dit 'Toetsingskader Informatie van de...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

De Omgevingsvergunning. Duurzame toegankelijkheid in de informatieketen

In dit rapport wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  en de...

Rapport | 23-05-2017

Reactie UWV Rapportage zoekgeraakte informatie

Reactie UWV op het onderzoek van de Erfgoedinspectie bij UWV na zoekraken informatie

Brief | 25-04-2017

De juiste papieren 2 - Tweede verslag van het toezicht op het bewerken van de departementale archiefachterstanden

De Erfgoedinspectie heeft bij 11 ministeries de wijze onderzocht waarop ieder ministerie zijn werkzaamheden en...

Rapport | 06-03-2017

Rapportage zoekgeraakte informatie UWV

Onderzoek Erfgoedinspectie bij UWV na zoekraken informatie.

Rapport | 02-03-2017

Webarchivering bij de centrale overheid

Dit rapport is het vierde in een reeks die de Erfgoedinspectie heeft uitgebracht op het thema duurzame toegankelijkheid van...

Rapport | 08-12-2016

Reactie Nationale Politie op Inspectierapport

Reactie Nationale Politie op Inspectierapport duurzame toegankelijkheid digitale informatiehuishouding 

Brief | 07-06-2016

Aanbiedingsbrief van het Inspectierapport duurzame toegankelijkheid in een digitale omgeving Nationale Politie

Aanbiedingsbrief bij de rapportage van een inspectie uit 2015 bij de Nationale Politie. De inspectie ging over de duurzame...

Brief | 03-03-2016