Publicaties - Archieven

301 publicaties van Archieven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Inspectierapport opvolging aanbevelingen Openbaar Ministerie inzake de archivering van ontnemingsschikkingen

Openbaar Ministerie, Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Waarde van archief, Archiefwet 1995, Parket Amsterdam, ...

Rapport | 19-07-2018

Reactie Ministerie van VWS op Erfgoedinspectierapport naleving Archiefwet 1995 bij archivering van informatie van het Directeuren Overleg Alcohol

Ministerie van VWS, Directeuren Overleg Alcohol, Archiefwet 1995, Paul Blokhuis, Ingrid van Engelshoven, archiveren

Brief | 04-07-2018

Rapport naleving Archiefwet 1995 bij archivering van informatie van het Directeuren Overleg Alcohol

De Erfgoedinspectie heeft onderzoek gedaan naar de naleving van de Archiefwet bij de archivering van de informatie van het ...

Rapport | 04-07-2018

Jaarverslag 2017 Erfgoedinspectie

archiefwet, Erfgoedwet, Unesco, internationale verdragen, overheidsinformatie, toezicht, rijksinspectie, ministerie van OCW

Jaarverslag | 23-05-2018

Wel digitaal, nog niet duurzaam

Het rapport “Wel digitaal, nog niet duurzaam” over het digitaal  informatiebeheer bij de departementen is door de minister ...

Rapport | 14-05-2018 | Erfgoedinspectie

Ik ben mijn diploma kwijt. Hoe vind ik mijn eindexamenresultaten terug?

U kunt in veel gevallen uw examenresultaten terugvinden in het diplomaregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ...

Vraag en antwoord

E-mail archivering vertrokken bewindslieden

De Erfgoedinspectie heeft bij de departementen een schriftelijke inventarisatie gehouden om na te gaan welke maatregelen de ...

Rapport | 16-04-2018

Toezichtkader Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders ...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

Toetsingskader Informatie van de centrale overheid

In het 'Toetsingskader Informatie van de centrale overheid' werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar ...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

De Omgevingsvergunning. Duurzame toegankelijkheid in de informatieketen

In dit rapport wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  en de ...

Rapport | 23-05-2017