Archieven

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Nieuws - Archieven

27 nieuwsberichten van Archieven

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Inspecties rapporteren over duurzame toegankelijkheid in de informatieketen van de omgevingsvergunning

In het rapport wordt geconstateerd dat de verantwoordelijkheden in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  en de...

Nieuwsbericht | 23-05-2017 | 16:20

Advies studiegroep over functioneren van de digitale overheid

Afgelopen week stuurde minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie het advies Maak Waar! naar de Tweede...

Nieuwsbericht | 26-04-2017 | 13:43

Erfgoedinspectie rapporteert opnieuw over bewerking papieren archiefachterstanden

De inspectie heeft een gematigd positief beeld van de stand van zaken in het project wegwerken archiefachterstanden. 

Nieuwsbericht | 06-03-2017 | 00:00

Onderzoek Erfgoedinspectie bij UWV na zoekraken informatie

In oktober 2016 verschenen in de media berichten over het zoekraken van berichten en rapporteringen van UWV. 

Nieuwsbericht | 02-03-2017 | 00:00

Erfgoedinspectie voert inspectie uit op duurzame bewaring archief MH17

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de afgelopen maanden het project ‘Blijvend in ons...

Nieuwsbericht | 10-01-2017 | 13:11

De websites van de centrale overheid worden nauwelijks gearchiveerd

Overheidswebsites zijn de afgelopen jaren geëvolueerd van digitale folder naar centraal portaal voor digitale dienstverlening....

Nieuwsbericht | 14-12-2016 | 10:52

Inspectieonderzoek archivering van keteninformatie bij de overheid

Momenteel voert de Erfgoedinspectie samen met de Provincie Noord-Brabant en het stadsarchief Rotterdam een inspectieonderzoek...

Nieuwsbericht | 29-09-2016 | 15:55

Antwoord op moties over de informatiehuishouding

De minister van Veiligheid en Justitie, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Binnenlandse Zaken en...

Nieuwsbericht | 15-07-2016 | 15:59

Commissie Oosting presenteert nader onderzoek bonnetje

De Commissie Oosting heeft vandaag een tweede rapport gepresenteerd over de zoektocht naar het bonnetje bij het Departement van...

Nieuwsbericht | 25-05-2016 | 14:35

De Raad voor Cultuur en Raad voor het openbaar bestuur publiceren over informatiebeheer in ketens

Nieuwsbericht | 12-04-2016 | 16:11