Publicaties - Archeologie

33 publicaties van Archeologie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Pre-toets scheepsarcheologisch depot Batavialand

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Erfgoedinspectie verzocht een toets uit te voeren naar de geschiktheid ...

Brief | 12-07-2018

Jaarverslag 2017 Erfgoedinspectie

archiefwet, Erfgoedwet, Unesco, internationale verdragen, overheidsinformatie, toezicht, rijksinspectie, ministerie van OCW

Jaarverslag | 23-05-2018

Monitor Erfgoedinspectie monumenten en archeologie 2015 -2016

Erfgoedwet, Wabo, toezicht, gemeenten monumenten archeologie, Federatie Grote Monumentengemeenten, VNG

Publicatie | 13-02-2018

Toezichtkader Erfgoedinspectie

De Erfgoedinspectie maakt bij de uitoefening van haar toezichttaak gebruik van een algemeen toezichtkader en van toetsingskaders ...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

Toetsingskader Archeologische depots

In het 'Toetsingskader Archeologische depots' werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan haar toezicht op ...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

Toetsingskader Opgravingen door universiteiten en hogescholen

In het 'Toetsingskader Opgravingen door universiteiten en hogescholen' werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan ...

Publicatie | 21-12-2017

Toetsingskader Opgravingen door buitenlandse organisaties

In het 'Toetsingskader Opgravingen door universiteiten en hogescholen' werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling geeft aan ...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

Toetsingskader Opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie

In het 'Toetsingskader Opgravingen door verenigingen voor amateurarcheologie' werkt de Erfgoedinspectie uit hoe zij invulling ...

Publicatie | 21-12-2017 | Erfgoedinspectie

Wat is cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed is een breed begrip, wat er onder valt kan van land tot land verschillen. 

Vraag en antwoord

'Liefhebber' met metaaldetector gesignaleerd op archeologisch interessant terrein. Mag hij daar wel rondlopen?

Mag de Erfgoedinspectie optreden als een amateurarcheoloog zich met een metaaldetector op een interessant terrein begeeft? Lees ...

Vraag en antwoord