Archeologie

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op het archeologiebestel, de omgang met vondsten en archeologische monumenten. Met betrekking tot het archeologiebestel ziet zij specifiek toe op het stelsel van certificering.

Momenteel houdt de Erfgoedinspectie ook nog toezicht op archeologische opgravingen vanwege de overgangsfase. Ze let daarbij op de toepassing van de juiste vergunningvoorschriften en beroepsnormen.