632 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Webarchivering bij de centrale overheid

Dit rapport is het vierde in een reeks die de Erfgoedinspectie heeft uitgebracht op het thema duurzame toegankelijkheid van ...

Rapport | 08-12-2016

Illegale handel in cultuurgoederen: hoe zit dat?

Illegale handel cultuurgoederen, cultuurgoederen, Erfgoedwet, Belastingdienst douane, Erfgoedinspectie, Irak, Syrië, UNESCO

Vraag en antwoord

Brochure Invoer en uitvoer van Cultuurgoederen

In de Europese Unie bestaan al sinds 1993 bepalingen over de uitvoer van cultuurgoederen. Sinds 2009 is Nederland ook gebonden ...

Brochure | 16-11-2016 | Erfgoedinspectie

Wat is cultureel erfgoed?

Cultureel erfgoed is een breed begrip, wat er onder valt kan van land tot land verschillen. 

Vraag en antwoord

Procedure bij ontdekking mogelijk onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen

Brochure met de procedure die de Erfgoedinspectie volgt, bij de ontdekking van een mogelijk illegaal ingevoerd cultuurgoed.

Brochure | 01-07-2016 | Erfgoedinspectie

Brochure Museale collecties en de erfgoedwet

Hoe we in Nederland met museale collecties omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. Om dergelijke voorwerpen en verzamelingen uit ...

Brochure | 01-07-2016 | Erfgoedinspectie

Handelingskader bij het inschakelen van deskundigen door de Erfgoedinspectie

Brochure met regels waaraan externe deskundigen moeten voldoen wanneer zij samenwerken met de Erfgoedinspectie.

Brochure | 01-07-2016 | Erfgoedinspectie

'Liefhebber' met metaaldetector gesignaleerd op archeologisch interessant terrein. Mag hij daar wel rondlopen?

Mag de Erfgoedinspectie optreden als een amateurarcheoloog zich met een metaaldetector op een interessant terrein begeeft? Lees ...

Vraag en antwoord

Opdrachtgever opgraving wil niet betalen voor publicatie. Wat nu?

opgravingsgegevens, Erfgoedinspectie, rapportagetermijn archeologie, Erfgoedwet, overgangsfase Erfgoedwet

Vraag en antwoord

Mag elke organisatie archeologische opgravingen verrichten?

Erfgoedwet, Certificatieschema Archeologie, Besluit Erfgoedwet archeologie, Erfgoedinspectie, archeologische opgravingen, ...

Vraag en antwoord