627 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Brochure Museale collecties en de erfgoedwet

Hoe we in Nederland met museale collecties omgaan, is vastgelegd in de Erfgoedwet. Om dergelijke voorwerpen en verzamelingen uit ...

Brochure | 01-07-2016 | Erfgoedinspectie

Handelingskader bij het inschakelen van deskundigen door de Erfgoedinspectie

Brochure met regels waaraan externe deskundigen moeten voldoen wanneer zij samenwerken met de Erfgoedinspectie.

Brochure | 01-07-2016 | Erfgoedinspectie

'Liefhebber' met metaaldetector gesignaleerd op archeologisch interessant terrein. Mag hij daar wel rondlopen?

Mag de Erfgoedinspectie optreden als een amateurarcheoloog zich met een metaaldetector op een interessant terrein begeeft? Lees ...

Vraag en antwoord

Opdrachtgever opgraving wil niet betalen voor publicatie. Wat nu?

opgravingsgegevens, Erfgoedinspectie, rapportagetermijn archeologie, Erfgoedwet, overgangsfase Erfgoedwet

Vraag en antwoord

Mag elke organisatie archeologische opgravingen verrichten?

Erfgoedwet, Certificatieschema Archeologie, Besluit Erfgoedwet archeologie, Erfgoedinspectie, archeologische opgravingen, ...

Vraag en antwoord

Graven in depots

Rapport over de inspectieronde langs alle provinciaal archeologische depots in 2015. Geïnspecteerd is of deze depots toegerust ...

Rapport | 15-06-2016 | Erfgoedinspectie

Hoe kom ik aan het certificatieschema archeologie?

Het Certificatieschema Archeologie is digitaal beschikbaar.

Vraag en antwoord

Aan welke eisen moet ik als eigenaar of beheerder van een beschermd voorwerp vallend onder de Erfgoedwet voldoen?

Als een beschermd voorwerp binnen Nederland van verblijfplaats verandert, moet de eigenaar dit melden. 

Vraag en antwoord

Reactie Nationale Politie op Inspectierapport

Reactie Nationale Politie op Inspectierapport duurzame toegankelijkheid digitale informatiehuishouding 

Brief | 07-06-2016

Zicht op de rijkscollectie

Het rapport "Zicht op de rijkscollectie" biedt inzicht in de kwaliteit van het beheer van de rijkscollectie. Het gaat onder ...

Rapport | 23-05-2016