De Erfgoedinspectie houdt toezicht op een deel van het Nederlandse erfgoed en op de archieven van de Rijksoverheid. Ook levert de inspectie een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van illegale handel in cultuurgoederen. De Erfgoedinspectie draagt zo bij aan het behoud en beheer van het nationale erfgoed.