Onderzoek Erfgoedinspectie bij UWV na zoekraken informatie

In oktober 2016 verschenen in de media berichten over het zoekraken van berichten en rapporteringen van UWV. 

UWV

Het bleek dat 1000 berichten aan klanten verloren waren gegaan en 13.000 rapporteringen uit Sonar over klanten niet direct waren verwerkt. Aangezien het hier archiefbescheiden in de zin van de Archiefwet 1995 betreft, heeft de Erfgoedinspectie UWV gevraagd welke maatregelen zijn genomen en of deze afdoende zijn om het zoekraken van deze digitale archiefbescheiden in de toekomst te voorkomen.

 

Uit de reactie van UWV en nader onderzoek door de Erfgoedinspectie bleek dat UWV door contact op te nemen met klanten de berichten heeft kunnen achterhalen. Ook de rapporteringen zijn weer hersteld. Daarnaast werd duidelijk dat zich na het direct doorvoeren van een wijziging in de infrastructuur en het instellen van extra monitoring van het berichtenverkeer, geen incidenten meer in het desbetreffende systeem hebben voorgedaan. Voor de langere termijn zal UWV eind 2017 nog twee voorzieningen in gebruik nemen, een dashboard voor technische monitoring en een verbetering van de functionaliteit om berichten te dupliceren. UWV wil hiermee het risico op het verloren raken van deze  berichten definitief ondervangen.

Hoort bij