Home

De Erfgoedinspectie is de toezichthouder voor een deel van het Nederlands erfgoed. Zoals voor de schilderijen en boeken van de Rijkscollectie, de archieven van de centrale overheid en voor archeologische monumenten.