Bewerking en overbrenging

Onder bewerking verstaan we alle activiteiten aan een archiefbestand, ter voorbereiding van de overbrenging ervan naar een archiefbewaarplaats. Het gaat daarbij om het vernietigen van stukken of dossiers die niet overgedragen hoeven te worden, het ordenen van het bestand en het maken van een toegang erop, en de materiële verzorging van het bestand. Direct in het verlengde daarvan ligt het overbrengen van de blijvend te bewaren archieven naar een archiefbewaarplaats. Hierbij moet u denken aan het maken van afspraken met de toekomstig beheerder, het opstellen van een verklaring van overbrenging en het feitelijke transport.

We bespreken hier de volgende zaken:


Zoeken
Erfgoedinspectie