Toezichtveld Archeologie

toezichtveld-archeologie

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Monumentenwet 1988 bij archeologische opgravingen, en bij de omgang met vondsten en wettelijk beschermde archeologische monumenten. De Erfgoedinspectie kijkt met name of opgravingen gebeuren volgens de in de beroepsgroep geldende normen en of onderzoeksrapporten en andere opgravingsdocumentatie voldoen aan de kwaliteitseisen.

Daarnaast informeert de Erfgoedinspectie de verantwoordelijk bewindspersoon over knelpunten in de gang van zaken binnen het archeologisch vakgebied.

Nieuws


Zoeken
Erfgoedinspectie