Toezichtveld Archeologie

toezichtveld-archeologie

De Erfgoedinspectie houdt toezicht op de naleving van de Monumentenwet 1988 bij archeologische opgravingen, en bij de omgang met vondsten en wettelijk beschermde archeologische monumenten. De Erfgoedinspectie kijkt met name of opgravingen gebeuren volgens de voorschriften in de opgravingsvergunningen en de in de beroepsgroep geldende normen.

Daarnaast informeert de Erfgoedinspectie de verantwoordelijk bewindspersoon over knelpunten in het archeologisch bestel.

Nieuws


Zoeken
Erfgoedinspectie