Werk in uitvoering (1): van PvE tot veldwerk.Onderzoek naar de kwaliteit van archeologische programma's van eisen en van de uitvoering in het veld.

Onderzoeksrapport | 05-10-2007
Afdeling: Archeologie
ISBN: 978-90-77510-24-7

Omschrijving

In 'Werk in uitvoering (1)' doet de Erfgoedinspectie verslag van een onderzoek dat in samenwerking met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) is uitgevoerd naar de kwaliteit van archeologisch werk anno 2006. Voor dit onderzoek zijn 92 Pve's beoordeeld en 50 opgravingen en proefsleuvenprojecten bezocht.

De aanleiding voor dit onderzoek was de toezegging van de toenmalig Staatssecretaris van Cultuur aan de Tweede Kamer - na het door de RACM in 2005 uitgebrachte onderzoeksrapport 'Mag het ietsje meer zijn?' (RAM-rapport 120) - dat in 2006 opnieuw onderzoek zou worden verricht naar de kwaliteitvan PvE’s voor archeologisch veldwerk en dat dit zich zou richten op alle uitvoerders van archeologisch onderzoek: commerciële bedrijven, gemeentelijke archeologische diensten, universitaire instellingen en de rijksdienst zelf. Tevens zou het onderzoek worden verbreed naar de vervolgfasen uit de onderzoeksketen, te weten de graafwerkzaamheden in het veld en de verslaglegging ervan in een standaardrapport. 

In 'Werk in uitvoering (1)' constateren de onderzoekers dat er ten opzichte van eerdere onderzoeken van zowel de Erfgoedinspectie als de RACM aanzienlijke verbeteringen zijn opgetreden in de kwaliteit van PvE’s. Niettemin wordt nog bijna een derde van de PvE’s als slecht bestempeld. De uitvoering van het veldwerk leverde, over het geheel genomen, geen zorgwekkend beeld op. Wel is opgemerkt dat routinematig handelen de boventoon voert en dat daardoor de handelwijze te weinig gericht is op het beantwoorden van de archeologische vraagstelling. Bovendien is er sprake van een gebrek aan zorgvuldigheid ten aanzien van het documenteren van het veldwerk.

Zie ook 'Werk in uitvoering (2)'

Downloads


Zoeken
Erfgoedinspectie