Nieuwsbericht, september 2011

Monumenten en Archeologie, september 2011

Inhoudsopgave

Nieuws

Nieuws

 • Kwaliteit archeologisch veldwerk vooral afhankelijk van individuele medewerkers.

  De kwaliteit van archeologische opgravingen en proefsleufonderzoeken is vooral afhankelijk van de inzet van individuele medewerkers. Systematische kwaliteitsborging bij archeologische organisaties is nog beperkt. Dit concludeert de Erfgoedinspectie in het themarapport Kwaliteit een zorg?

  In dit themarapport doet de Erfgoedinspectie verslag van haar bevindingen bij haar inspecties in de jaren 2008, 2009 en 2010. Hierbij is het veldwerk tijdens opgravingen en proefsleufprojecten geïnspecteerd op de naleving van vergunningvoorschriften, de implementatie van kwaliteitszorg en de inhoudelijke kwaliteit van het veldwerk.

  Constateringen

  De Erfgoedinspectie heeft vastgesteld dat er maar in beperkte mate sprake is van kwaliteitsborging door de organisaties die een vergunning hebben om archeologische opgravingen te doen. Bij een deel van de organisaties is het kwaliteitsdenken nog niet voldoende doorgedrongen. De kwaliteit van de geïnspecteerde opgravingen en proefsleuvenonderzoeken is over het algemeen bevredigend, maar broos, omdat deze kwaliteit vooral afhankelijk is van de inzet van individuele medewerkers.

  Doel

  Het rapport en de daarin geformuleerde aanbevelingen is bestemd voor het archeologische werkveld, in het bijzonder voor de op de opgravingsmarkt opererende organisaties. Daarnaast wil de Erfgoedinspectie met dit rapport een bijdrage leveren aan de discussies die gevoerd worden over het functioneren van de zelfregulerende kwaliteitszorg in de archeologische markt.

  Meer informatie

  Kwaliteit een zorg? Kwaliteitszorg en zelfregulering in de Nederlandse archeologie. Opgravingen en proefsleufprojecten 2008-2010. Erfgoedinspectierapport, september 2011 

  Lees verder

  Naar boven

Abonneren?

Wilt u onze nieuwsbrief vaker ontvangen? Klik dan op abonneren.


Zoeken
Erfgoedinspectie