Kamervragen en antwoorden over Archiefvisie, Regionale Historische Centra’s (RHC's) en nieuwe selectieaanpak

Nieuwsbericht | 07-02-2012

Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur een Wetenschap hebben enkele fracties schriftelijk vragen gesteld over de volgende brieven van de staatssecretaris van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Tweede Kamer:

• De Archiefvisie (30 juni 2011) 
• De stand van zaken Regionale Historische Centra (24 juni 2011) 
 • De selectieaanpak archieven (22 december 2010).

Deze vragen heeft de staatssecretaris bij brief (21 december 2011)  beantwoord.


Zoeken
Erfgoedinspectie