Jaarwerkprogramma 2012: Project Duurzame digitale toegankelijkheid

Nieuwsbericht | 07-02-2012

Als vervolg op het onderzoeksrapport Een dementerende overheid? uit 2005 voerde de Erfgoedinspectie in 2011 bij 24 organisaties inspecties uit waarin is gekeken naar de duurzame digitale toegankelijkheid van informatie bij deze instellingen.

De inspecties zijn afgerond met afzonderlijke rapportages. In de eerste helft van 2012 wordt op basis van deze inspecties en de uitkomsten van de monitor een samenvattend rapport uitgebracht. In 2012 vervolgt de Erfgoedinspectie het project met een aantal onderzoeken en inspecties. Een van de onderzoeken zal gaan over het beheer van informatie die wordt gedeeld in ketens en netwerken van overheidsorganisaties. Daarnaast verricht de Erfgoedinspectie onderzoek naar de digitale informatiehuishouding bij de departementen. Met het Nationaal Archief vindt afstemming plaats over de invulling van het onderzoek.


Zoeken
Erfgoedinspectie