Jaarwerkprogramma 2012: Project afronding inspecties Archiefwettelijke eisen

Nieuwsbericht | 07-02-2012

In 2012 verschijnt een samenvattende rapportage van een inspectiereeks waarbij een groot aantal instellingen die onvoldoende greep hadden op hun informatiehuishouding, werden gestimuleerd om hun archiefbeheer beter te organiseren door het opstellen van archiefbeheersregels, bestandsoverzichten en (aansluiten bij bestaande) selectielijsten.


Zoeken
Erfgoedinspectie